ULIKE INTERESSER, STORT FELLESSKAP

Det er lørdags kveld og Mordalsmyra Aktivitetssenter er fylt av glade, engasjerte ungdommer. Det er samling for Brunstad Ungdomsklubb Molde, og medlemmene har denne kvelden fordelt seg i forskjellige interessegrupper. Inne på kjøkkenet er bakegruppa i sving, og det høres fine toner fra lydstudio i andre etasje. Der holder vår samarbeidende forening Make Music Molde kurs i vokalopptak og miksing. På rommet ved siden av har flere ungdommer på LAN-gruppa satt av kvelden til gaming, mens hobbygruppa har startet juleforberedelsene og lager julepynt.

”Jeg tror det er veldig viktig å ha et godt fritidstilbud til ungdom i denne alderen,” sier Susanne (26) som er ansvarlig for organiseringen av denne kvelden. ”Vi håper å bidra til at de får et godt utgangspunkt for voksenlivet, at de kan bli gode samfunnsborgere og få et godt liv.” Motivasjonen bak hennes engasjement for ungdomsklubben er altså mye mer enn bare å drive med hobbyer. Brunstad Ungdomsklubb Molde ønsker å gi et bredt aktivitetstilbud som fanger opp de ulike interessene blant ungdommene. Et av hovedmålene er å lære opp ungdommene å ta ansvar og vise omsorg, så de kan bli gode ledere og være med i det videre barne- og ungdomsarbeidet når de blir gamle nok til det.


”Jeg synes det er skikkelig gøy å være sammen med denne gjengen!” smiler Susanne sammen med fornøyde ungdommer. Nå nærmer kvelden seg slutten, og hele flokken samles alle på tvers av interessegruppene. Et langbord med nystekt pizza venter inne i forsamlingssalen. Flere bånd knyttes, og følelsen av tilhørighet og felleskap økes blant de unge.

Forfatter: Mari Nilsen